Печерські цікавинки

Чи відомо Вам, що:

друкарня Києво-Печерської лаври згідно із декретом Ради народних комісарів УСРР про Українську Академію Наук від 25 січня 1921 року мала перейти у користування академії? Однак процес передачі націоналізованої друкарні затягнувся майже на два роки. Налагодити книговидавництво вдалося лише після укладання договору від 8 червня 1923 року із Народним комісаріатом освіти УСРР про спільну експлуатацію – установа набула назву «Друкарня ДВУ (Державного видавництва України) – ВУАН (Всеукраїнської академії наук)» і функціонувала у лаврі до 1933 року.

Кабінет директора, канцелярія, бухгалтерія, каса, зала друкарського відділу, складальні, малий друкарський відділ, зала палітурної майстерні, акумуляторна, зала літографії, фотолабораторія літографічного відділу розташувалися у корпусі № 8, словолитня і «стереотипня» – у корпусі № 9, а їдальня і клуб співробітників друкарні – у корпусі № 10. На  потужностях останньої надруковано чимало академічних видань 1920‑х – початку 1930‑х років.

Підписи до ілюстрацій:

1. Південний фасад друкарні Києво-Печерської лаври. Перша третина ХХ ст. [ЦДКФФА України, од. зб. 4-13095]

2. Видання друкарні ДВУ–ВУАН. 1920–30‑ті рр.

3. Друкарня Києво-Печерської лаври. Кінець 1930‑х – початок 1940‑х рр. [КПЛ-Н-1097]

YouTube icon
Facebook icon