Співробітники Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника взяли участь в Міжнародній науковій конференції “Світ в діалозі” (Познань, Республіка Польща)

29 лютого – 1 березня цього року в Університеті імені Адама Міцкевича (Познань, Республіка Польща) відбулася міжнародна наукова конференція “Світ в діалозі. Міжкультурні проблеми в релігійній сфері, бізнесі, комунікації та освітньому контексті” (World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and Educational Contexts), організована означеним вищим навчальним закладом спільно з місцевим управлінням міжатлантичної мобільності (Office of Inter-Atlantic Mobility UAM) Erasmus Mundus.

До участі в конференції були запрошені співробітники Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – начальник відділу історії та археології Костянтин Крайній, який прочитав доповідь “Київська духовна академія на шляху налагодження наукового діалогу з представниками західних християнських конфесій. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.” (Kyiv Orthodox Theological Academy on the way to establish scientific dialogue with Western Christian denominations. Late 19th – early 20th centuries) та провідний науковий співробітник Ольга Крайня – доповідь “Пошуки міжконфесійного порозуміння на східних теренах Речі Посполитої за часів правління Владислава ІV” (Search for interdenominational understanding in the eastern part of the Polish-Lithonian Commonwealth during the reign of Władysław IV).

В ході роботи конференції було досягнуто домовленість з керівництвом Лабораторії гуманітарних міждисциплінарних студій при Університеті ім. Адама Міцкевича про їхнє приєднання в якості співорганізаторів до проведення Міжнародної конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”, яка щорічно наприкінці травня проводиться у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

YouTube icon
Facebook icon