Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»

Метою проведення конференції є здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану збереження культурної спадщини в музейних і приватних колекціях, забезпечення реставрації пам’яток та дослідження процесу розвитку реставрації у контексті музеєзнавства . 

В рамках проведення конференції планується дослідити стан законодавчого забезпечення процесу збереження пам’яток історії та культури Музейного фонду України, реалізації національної музейної політики, діяльність музеїв, приватних колекціонерів та їх роль у збереженні культурної спадщини, особливості зберігання пам’яток, підготовку професійних кадрів реставраторів та експертів, проблеми фундаментальних і прикладних наукових досліджень та практики реставрації культурної спадщини.
 

Умови участі:
До участі у конференції запрошуються науковці науково-дослідних інститутів, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.
Учасники конференції отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.
Форма участі: очна та дистанційна.
Напрями конференції:
1. Музеологія (теорія та історія музеології, історіографія, методологія та методи музеологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, соціологія музею, культурологія);
2. Музеєзнавство (теорія та історія розвитку музейної справи, музейні установи та музейна діяльність, збереження культурної спадщини, проблеми міжнародних музейних систем та глобального розвитку, безпека музейних колекцій);
3. Пам’яткознавство (теорія та історія пам’яткознавства, законодавство у сфері охорони культурної спадщини, проблеми збереження культурного ландшафту, археологія, формування соціогуманітарного простору);
4. Реставрація (теорія та історія реставрації, методи реставраційної діяльності, вимоги до умов зберігання історико-культурної спадщини, фондосховища, світовий досвід);
5. Державне управління та публічна політика (теорія та історія державного управління, механізм державного управління, місцеве самоврядування, державне управління у сфері культури та охорони культурної спадщини).
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Вимоги до тез доповідей:
• Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89]. 

 

Порядок подання матеріалів:
Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 30 травня 2016 р. на електронну скриньку restavrator.centr@gmail.com наступні документи:
а) тези доповіді українською, російською, англійською; 
б) заявку на участь у конференції 
Зразок оформлення заявки на участь у конференції:
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
3. Місце роботи (навчання)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірникf матеріалів конференції
7. Форма участі: очна або дистанційна

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Організаційний внесок:
Організаційний внесок за участь у конференції відсутній. 

 

Контакти організаційного комітету:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вул. Лаврська 9, м. Київ, Україна, 01015
Електронна сторінка: www.nakkkim.edu.uawww.kplavra.kiev.ua 
Електронна пошта: restavrator.centr@gmail.com
Контактний номер: +38 067 744 98 77, +38 044 406 63 51
Куратор проекту Світлана Гага-Шереметьєва.

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon