ХІІІ Несторівські студії "Князь Володимир та його доба. Культурно-мистецькі надбання Київської Русі"

ХІІІ Несторівські студії

"Князь Володимир та його доба.

Культурно-мистецькі надбання Київської Русі"

Матеріали ХІІІ наукової конференції

 

 

ЗМІСТ

Демчук Руслана Вікторівна

кандидат філософських наук, доцент

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

“Cемантика морських сюжетів та їх наявність у системі розпису християнських пам’яток доби Київської Русі”

 

Жиленко Ірина Володимирівна

кандидат богослов’я, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Легендарні дати заснування Києво-Печерської лаври”

 

Кабанець Євгеній Павлович

старший науковий співробітник,

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Про деякі закономірності та загальні особливості розвитку канонізаційних процесів у Києво-Печерському монастирі в ранньомодерний і новий час (XVI – початок XX ст.)”

 

Киричок Олександр Борисович

кандидат філософських наук, доцент

Полтавська державна аграрна академія

“Питання онтологічного статусу феномена війни в києворуській писемній спадщині”

 

Кондратюк Аліна Юріївна

кандидат мистецтвознавства, начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Образ св. князя Володимира в системі розписів церкві Спаса на Берестові могилянської доби”

 

Марченко Ганна Анатоліївна

художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Фреска з археологічних розкопок Десятинної церкви у Києві. Дослідження та досвід реставрації”

 

Нікітенко Мар’яна Михайлівна

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Опис заснування Успенського собору у Києво-Печерському патерику та особисте хрещення князя Володимира”

 

Озерянський Микола Васильович

магістр історії, студент

Мінська Духовна Академія

“Християнізація і релігійний синкретизм Середнього Подністров’я і Верхнього Прута у VIII–XIII ст. “

 

Пивоваров Сергій Володимирович

доктор історичних наук, професор

заступник Генерального директора з наукової роботи

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Літописне м. Полонне і князь Володимир Великий: до питання про першу писемну згадку”

 

Пітателєва Олена Володимирівна

старший науковий співробітник

Лопухіна Олена Володимирівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Образи святого князя Володимира і митрополита Петра Могили в ідейно-художньому аспектіктиторської фрески церкви Спаса на Берестові”

 

Тимчук Ілля Ілліч

здобувач

Чернівецький Національний університет імені Ю. Федьковича

“Новгородська архімандритія в працях В. Яніна”

 

Толочко Лариса Іванівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Конкурс у Санкт-Петербурзькій академії художеств на проект пам’ятника князю Володимиру для м. Києва (1842)”

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВДІАХМЗ  – Вологодський державний історико-архітектурний музей-заповідник (РФ)

ГосНИИР  – Государственный научно-исследовательский институт реставрации. (м. Москва, РФ)

ДТГ  – Державна Третьяковська галерея (м. Москва, РФ)

ІА НАНУ  – Інститут археології Національної академії наук України

ННДРЦУ  – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ПСРЛ  – Полное собрание русских летописей

РГИА  – Российский государственный исторический

архив (м. Санкт-Петербург, РФ)

РХГИ  – Русский христианский гуманитарный институт (м. Санкт-Петербург, РФ)

СОРЯС  – Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук 

УІЖ  – Український історичний журна

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon