ХХ Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання»

ХХ Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання» на тему: «Новітні дослідження культурної спадщини України»
03.12.2015
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ХХ Міжнародних Могилянських читаннях «Новітні дослідження культурної спадщини України», що відбудуться
3-4 грудня 2015 р.
Робота конференції буде проходити в наступних секціях:
·        Історичні. джерелознавчі та історіографічні
·        Археологічні дослідження
·        Охорона пам’яток
·        Реставрація рухомих та нерухомих пам’яток
·        Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток
·        Музейна справа та музейна педагогіка
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Просимо підтвердити свою участь у конференції та надіслати доповіді до 9 листопада 2015 року за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net
 
Вимоги до оформлення доповідей:
Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 12 тис. знаків, шрифт – Times New Roman. Повинні містити назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [2, 15], де 2 – порядковий номер у списку використаних джерел, 15 – номер сторінки). Ілюстрації подаються окремо у форматі tiff або jpeg.
Окремо слід додати заявку з інформацією про себе – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, тему доповіді, обрану секцію.
За підсумками конференції буде виданий черговий збірник наукових праць “Могилянські читання”.
Оргкомітет конференції здійснює відбір запропонованих матеріалів, залишає за собою право їхнього редагування та вибіркової публікації.
Умови прийому:
Проїзд, харчування, проживання в готелі – за власний рахунок.
Телефон для довідок: (044) 406-63-43
Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
 
Оргкомітет конференці
YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon