ХI Науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

Шановні колеги!

27 – 28 вересня 2023 року в Національному  заповіднику “Києво-Печерська лавра” відбудеться Одинадцята науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей.
Співорганізатори конференції: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».
Основна мета проведення науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (далі – Конференція) полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.
Форма участі – очна та заочна. Заявки та матеріали просимо надсилати до 4 вересня 2023 р. за електронною адресою: o-top@ukr.net

Тематичні напрями:
Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді.
Досвід музеїв в умовах війни. 
Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проєктів і програм. Досвід музейних закладів, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки. Музей і школа – працюємо разом. 
Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді.
Доступність музейного простору для маломобільних груп населення.
Інклюзивність у музейно-освітній сфері.
Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі, а також їх переваги і недоліки.
Проєктування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.
Специфіка концептуального та художнього проєктування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.
Досвід здобуття грантів на реалізацію проєктів у музейно-освітній сфері.
Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проєктах музеїв.
Формат проведення:
Дводенна конференція проводитиметься у форматі пленарного засідання, дискусій, презентацій, майстер-класів.
Цільова аудиторія: працівники провідних музеїв України, науковці, керівники і педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагоги-психологи, керівники та педагоги закладів дошкільної, позашкільної освіти, представники громадських організацій.
Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.
Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, передбачено організаційний внесок у розмірі 250 грн.
Слід надати матеріали, що раніше не публікувалися, українською мовою. Основні критерії – відповідність тематиці конференції, наукова новизна, оригінальність думок та актуальність. Збірник матеріалів конференції заплановано опублікувати до початку її роботи. Надіслані після вищезазначеного терміну  статті розглядатися не будуть!
Автори надають:
1. В окремому файлі заявку з інформацією про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті.
2. Окремим файлом текст статті обсягом до 10 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файла – doc, rtf. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У разі наявності додаткових шрифтів, надати їх окремими файлами.
3. Ілюстративний матеріал (за наявності). Таблиці з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами. Пронумеровані ілюстрації (не більше 4-х одиниць) надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій.
4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію! Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).
Зразок посилання на електронну публікацію:
Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу «Робота в матеріалі» для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу. Слід посилатися на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!
Автори є відповідальними за достовірність відомостей у наданих до друку матеріалах! 
Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вищезазначених критеріїв і вимог з оформлення та на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані роботи він не повертає і не рецензує. 
Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику: «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи».
Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання в готелі  – за рахунок сторони, що відряджає.
Місце проведення:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 25 (Лекторій).
Телефон для довідок: (044) 406-63-66 (оргкомітет); (044) 406-63-59 (відділ музейно-освітньої роботи); email: o-top@ukr.net
Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
Організаційний комітет конференції

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon