Вітаємо співробітницю Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Ольгу Рижову з офіційним присудженням наукового ступеня доктора мистецтвознавства!

27 вересня 2021 р. наказом Міністерства освіти і науки України № 1017 було затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.460.01 про присудження наукового ступеня доктора мистецтвознавства провідній науковій співробітниці відділу наукової реставрації та консервації рухомих пам’яток Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Ользі Олегівні Рижовій. Її дисертаційне дослідження «Іконопис у художній культурі Києва кінця XVII–XVIII століть» (спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури») пройшло успішний захист в Інституті проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Також Ольгою Рижовою до захисту докторської дисертації було видано однойменне монографічне дослідження.

YouTube icon
Facebook icon