Представляємо наше нове наукове видання

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Дев’ятої науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р.) / Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». – Київ : ТОВ «Капіталдрук», 2021. – 152 с., іл.

До збірника увійшли доповіді учасників Дев’ятої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Публікацію до друку підготовлено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи та видавничого відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

Зміст

YouTube icon
Facebook icon