Наукова конференція

29-30 вересня 2015 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбудеться науково-практична конференція «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи». Наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей.

Основна мета музейно-педагогічної конференції полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та у перспективі визначити закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці. Трансформація основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.

Основні напрями музейно-педагогічних питань для висвітлення та обговорення:

· Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проектів і програм.

· Досвід музейних закладів, вироблення і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки.

· Музей і школа – працюємо разом. Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної  молоді.

· Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді.

· Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі. Переваги та недоліки.

· Проектування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.

·  Специфіка концептуального та художнього проектування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.

·  Досвід здобуття грантів на реалізацію проектів у музейно-освітній сфері.

·  Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проектах музеїв.

До участі в конференції запрошуються: музейники, керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх середньо-спеціалізованих установ;  керівники та педагоги закладів дошкільної та позашкільної освіти; педагоги-психологи,  батьки учнів, представники громадських організацій та ін.

Вимоги до учасників конференції:

Доповіді приймаються в електронному варіанті в форматі Word doc або rtf обсягом до 10 тис. знаків (5-7 сторінок формату А-4, 14 кегль, інтервал 1,5), шрифт – Times New Roman. Посилання подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [3, 17], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел, 17 – номер сторінки). Окремо слід додати заявку з повною інформацією про себе.

Учасники до 4 вересня 2015 р. подають доповіді в електронному форматі. Електронний варіант має складатися з двох файлів: заявки та доповіді; назви обох файлів мають починатися з прізвища учасника.

Регламент конференції: доповіді до 15 хв., повідомлення до 10 хв.

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їх вибіркової публікації в залежності від наукової вагомості. Проїзд і проживання учасників – за власний рахунок.

Конференція проходитиме 29, 30 вересня 2015р.

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська 9, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Лекторій (корпус №25).

Телефон для довідок: (044) 406-63-59. E-mail: o-top@ukr.net

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon