Сторінки історії: 13 (23) квітня 1657

13 (23) квітня 1657 року відійшов у вічність митрополит Київський, Галицький та всієї Руси, український письменник і церковний діяч – Сильвестр Косов.

Стефан Адам Косов, у чернецтві Сильвестр народився приблизно 1600 р. у родині православних шляхтичів у маєтку Жировиці Вітебського воєводства (тепер — Республіка Білорусь). Навчався у Віленській єзуїтській академії, Люблінському єзуїтському колегіумі та Замойській академії. Після отримання освіти викладав курс риторики та філософії у Віленській і Львівській братських школах. 15 червня 1631 р. Петро Могила запросив Сильвестра Косова на посаду префекта і професора риторики Київської лаврської школи. Так він став членом могилянського кола, прихильником і соратником митрополита Петра Могили. Після створення разом з Петром Могилою Києво-Могилянського колегіуму отримав у ньому посаду префекта (1632 – 1635 рр.). Він був активним учасником наукового «Могилянського гуртка» та співтворцем реформ митрополита Петра Могили.

Стефан Косов прийняв чернечий постриг у 1629–1630 рр. у Віленському монастирі Сходження Святого Духа під іменем Сильвестр У 1635 р. був висвячений на єпископа Мстиславського, Оршанського та Могильовського, а згодом — на Митрополита Київського, Галицького і всієї Русі (1647—1657). За дорученням Богдана Хмельницького сприяв затвердженню у сенаті Зборовської угоди, в якій були пункти про повернення православним їхніх давніх прав та привілеїв. Активно відбирав в уніатів церкви й монастирі, захоплені ними після Берестейського собору, наставляв православних священиків, єпископів. Активно сприяв діяльності Києво-Могилянської Академії. Був непримиренним противником зближення України з Московією. Завдяки його діяльності і таких, як він поборників православ’я, Українська Православна Церква більш як 30 років після Переяславської угоди залишалася незалежною.

Сильвестр Косов був автором багатьох полемічних творів, спрямованих проти Берестейської унії. З-під його пера вийшли такі богословсько-полемічні праці як: «Дидаскалія» – наука про святі тайни, «Екзегезис» – твір про початки Києво-Могилянського колегіуму. Один із найвідоміших літературних творів Сильвестра Косова був «Патерикон» написаний польською мовою у 1635 р. В цій аналітичній праці, яка пропагує культ Печерських святих, автор використав велику кількість джерел.

Митрополита поховали у Софійському соборі – склеп з його прахом був віднайдений під час розкопок 1936р. біля вівтаря архангела Михаїла. 30 січня 1658р. вийшов друком поховальний панегірик «Стовп чеснот знаменитих в Бозі спочилого Сильвестра Косова». В панегірику підкреслені терпеливість, мудрість і пастирська чулість як три головні чесноти померлого.

YouTube icon
Facebook icon