9 – 10 червня 2016 р.: Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»

 

Метою проведення конференції 9 10 червня 2016 року є здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану збереження культурної спадщини в музейних і приватних колекціях, забезпечення реставрації пам’яток та дослідження процесу розвитку реставрації у контексті музеєзнавства . 

В рамках проведення конференції планується дослідити стан законодавчого забезпечення процесу збереження пам’яток історії та культури Музейного фонду України, реалізації національної музейної політики, діяльність музеїв, приватних колекціонерів та їх роль у збереженні культурної спадщини, особливості зберігання пам’яток, підготовку професійних кадрів реставраторів та експертів, проблеми фундаментальних і прикладних наукових досліджень та практики реставрації культурної спадщини.

 

Умови участі:

До участі у конференції запрошуються науковці науково-дослідних інститутів, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

Учасники конференції отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

Форма участі: очна та дистанційна.

Напрями конференції:

1. Музеологія (теорія та історія музеології, історіографія, методологія та методи музеологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, соціологія музею, культурологія);

2. Музеєзнавство (теорія та історія розвитку музейної справи, музейні установи та музейна діяльність, збереження культурної спадщини, проблеми міжнародних музейних систем та глобального розвитку, безпека музейних колекцій);

3. Пам’яткознавство (теорія та історія пам’яткознавства, законодавство у сфері охорони культурної спадщини, проблеми збереження культурного ландшафту, археологія, формування соціогуманітарного простору);

4. Реставрація (теорія та історія реставрації, методи реставраційної діяльності, вимоги до умов зберігання історико-культурної спадщини, фондосховища, світовий досвід);

5. Державне управління та публічна політика (теорія та історія державного управління, механізм державного управління, місцеве самоврядування, державне управління у сфері культури та охорони культурної спадщини).

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Вимоги до тез доповідей:

• Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89]. 


 

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 30 травня 2016 р. на електронну скриньку restavrator.centr@gmail.com наступні документи:

а) тези доповіді українською, російською, англійською; 

б) заявку на участь у конференції 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)

3. Місце роботи (навчання)

4. Контактний телефон

5. E-mail

6. Поштова адреса для направлення збірникf матеріалів конференції

7. Форма участі: очна або дистанційна

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції відсутній. 


 

Контакти організаційного комітету:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

вул. Лаврська 9, м. Київ, Україна, 01015

Електронна сторінка: www.nakkkim.edu.uawww.kplavra.kiev.ua 

Електронна пошта: restavrator.centr@gmail.com

Контактний номер: +38 067 744 98 77, +38 044 406 63 51

Куратор проекту Світлана Гага-Шереметьєва.

YouTube icon
Facebook icon