Виступ К.К. Крайнього з лекцією у Польщі

2 березня 2016 р. в Інституті історії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові відбулося засідання Ченстоховського відділення Польського історичного товариства (цикл “Wolna Wszechnica Historyczna”), на якому виступив начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Костянтин Крайній з лекцією “Київські митрополити Петро Могила і Євгеній Болховітінов в пошуках давньоруської ідентичності: джерелознавчий і пам’яткознавчий аспекти”.

У виступі була розглянута діяльність двох київських митрополитів, спрямована на доведення непереривності київської церковної православної традиції. Період служіння Петра Могили і Євгенія Болховітінова в Києві розділений прірвою в майже двісті років; вони жили і працювали в різних країнах – Речі Посполитій і Російській імперії відповідно. Однак напрям їхньої науково-історичної діяльності та засоби вирішення поставлених завдань багато в чому збігаються. Для обох київських митрополитів основними стали два напрями дослідження християнської традиції Києва:

- історіографічно-джерелознавчий, представлений, переважно, студіюванням існуючих списків східноєвропейських літописних зводів;

- пам’яткознавчо-археологічний, що базувався на натурних дослідженнях архітектурних пам’яток Києва великокнязівського періода. При цьому обидва здійснювали безпосереднє керівництво дослідженнями найдавніших церковних пам’яток Києва і намагались розробити програму їхнього відновлення.

Характерним для обох митрополитів стало і збирання навколо себе як церковних, так і світських вчених-дослідників, що безпосередньо займалися вивченням християнських пам’яток і написанням історичних праць; а також розгортання значної літературно-видавничої діяльності, яка в обох випадках була безпосередньо пов’язана з друкарнею Києво-Печерської лаври.

Зрештою, можна з великою вірогідністю стверджувати, що саме діяльність митрополитів Петра Могили в 1630–1640-х рр. та Євгенія Болховітінова в 1820–1830-х рр., а також вчених-істориків з їхнього кола відіграла вирішальну роль у формуванні церковної історіографії київської історичної школи, а їхні висновки щодо домінування грецьких церковних традицій в києво-руській державі Х–ХІІІ ст. до сьогодні є превалюючими в пострадянській історіографії.

Наприкінці лекції відбулася презентація нової книжкової серії, започаткованої Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником спільно з Київською духовною академією і семінарією “Печерська агіографія”. К. Крайній представив два перші видання серії “Прп. Антоній Печерський” і “Прп. Феодосій Печерський”, що вийшли наприкінці минулого року, й передав їхні примірники в бібліотеку Інституту історії Академії імені Яна Длугоша.

YouTube icon
Facebook icon