Шістнадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

29 травня 2018 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику розпочала роботу шістнадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”, присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова). Співорганізаторами конференції виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, Київська духовна академія і семінарія, Вишгородський історико-культурний заповідник, Всеукраїнське товариство дослідників християнських старожитностей Центральної та Східної Європи.

Привітали з початком конференції та побажали плідної праці в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Рудник, перший проректор Київської духовної академії і семінарії, протоієрей Сергій Ющик.

На пленарному засіданні було підписано договір про наукове співробітництво між Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові та Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником. Предметом договору є розвиток наукової співпраці між Сторонами, здійснення обміну співробітниками, що залучені до роботи над спільними науковими темами з історії Церкви; організація спільних наукових проектів, конференцій, семінарів тощо.

На конференції заплановано розглянути та обговорити історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії Церкви, археологічні дослідження пам’яток церковної старовини, проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток, історико-біографічні розвідки, історико-правовий аспект.

Матеріали шістнадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” опубліковано окремим збірником до початку її роботи.

Конференція триватиме з 29 травня по 2 червня 2018 р.

Програма

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon