Представляємо наше нове наукове видання

Литвин Наталія

Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст.: Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826 / Наталія Литвин. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 192 с.

ISBN 978-966-136-704-2

Авторка книги – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Заповідника Литвин Наталія Михайлівна виклала історію рукопису «Садоводство, производимое черноризцем Cвятой Киево-Печерской лавры Иларионом», створеного в 1826 році юристом та релігійним письменником Іваном Мартосом. На підставі архівних документів та історичних джерел обґрунтовано безпосередню причетність до появи цього твору завідувача лаврських садів ієромонаха Іларіона. На прикладі діяльності лаврських садівників ієромонаха Єфрема та отця Іларіона відображено загальний стан монастирського садівництва кінця XVIII – першої половини XIX століття.

До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу спеціалістам із історії Лаври, садівництва, музейництва і навіть медицини, а також усім небайдужим до нашої минувшини скласти власне враження про монастирську садівничу практику того часу.

Текст рукопису подано в перекладі сучасною українською мовою.

Монографію до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст розміщено за посиланням

YouTube icon
Facebook icon