Підгірцівська кераміка з території церкви Спаса на Берестові

Представляємо до вашої уваги нові археологічні знахідки та невідомі артефакти з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Підгірцівська кераміка з території церкви Спаса на Берестові

Під час науково-рятувальних робіт на території церкви Спаса на Берестові, проведених у 2018–2019 роках науково-дослідним сектором археології Заповідника (керівник – к.і.н. Сергій Тараненко) та Архітектурно-археологічною експедицією Інституту археології НАН України (керівник – к.і.н. Всеволод Івакін) було знайдено артефакти доби Раннього заліза. Серед них – фрагменти керамічних посудин підгірцівского типу, який вважають південною групою милоградської культури, що займала територію Полісся в VIІ–I ст. до н.е.

До підгірцівської кераміки можна віднести знахідку з другого шару розкопу № 1 – фрагмент верхньої частини ліпного горщика (№ 1885). Посудина має воронкоподібне горло, нижня частина якого прикрашена низкою круглих наколів. Їх було нанесено  зсередини, і вони утворювали ззовні масивні опуклини – т.зв. «перлини». Тулуб дуже опуклий та має кулясту форму. Поверхню посудини добре загладжено, вона  брунатного, іноді більш червоного кольору, а зсередини дещо темніша.

Також серед матеріалів із досліджень в траншеї № 2 є фрагменти ще одного кухонного горщика (№ 1967). Це посудина більш витягнутих пропорцій, тулуб якої  дуже слабо опуклий і завершений закругленим дном. Вертикальні вінця виокремлені горизонтальним заглибленням, яке ззовні прикрашено низкою круглих ямок. Посудина доволі тонкостінна, її поверхню загладжено, місцями помітні сліди від загладжування жмутком трави. Колір її нерівномірний – від темно-сірого до темно-брунатного.

Такі ознаки знайдених горщиків, як виокремлена шийка, закруглене дно та орнамент у вигляді «перлин» дозволяють віднести їх до раннього етапу милоградської  культури (VI–IV ст. до н.е.). Посуд, подібний до знахідок із Спаса на Берестові,  походить з досліджень підгірцівських пам’яток Київщини – поселень біля сел Підгірці, Бортничі та на київській горі Юрковиця.

Підписи до ілюстрацій

Іл. 1. Знахідки підгірцівської кераміки з досліджень на території Спаса на Берестові у 2018–2019 рр.

Іл. 2. Матеріальний комплекс підгірцівських пам’яток Київщини

Іл. 3. Розкоп № 1 біля церкви Спаса на Берестові

Іл. 4. Робочий момент археологічних досліджень 2018 р.

YouTube icon
Facebook icon