Пам’ятки козацької доби в колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Гравюра Панегірик на честь гетьмана Івана Степановича Мазепи

У скарбниці українського мистецтва козацької доби чільне місце посідають панегіричні гравюри за європейськими бароковими взірцями, що набули поширення в Україні наприкінці XVII – на початку XVIII ст. Серед них особливу цінність має панегірик, присвячений визначному державному діячу України – гетьману Івану Мазепі. Цю урочисту гравюру створено за життя гетьмана знаним українським художником Іваном (Іларіоном) Мігурою у 1705 р. в Києві.

На гравюрі представлено складну композицію символіко-алегоричного змісту, в якій прославляються чесноти і діяння гетьмана Івана Мазепи. Зображення розміщені у чотири яруси. У центрі композиції представлено гетьмана у лицарських обладунках, шоломі з плюмажем, з булавою у руках. Його образ узагальнений та ідеалізований. Постать І. Мазепи оточують шість алегоричних жіночих фігур з атрибутами у руках, по три з кожної сторони, які символізують Істину, Правду, Науку, Мудрість, Справедливість і Поміркованість.

Вище, на хмарах зображено сімох святих. У центрі – небесний покровитель гетьмана ‒ святий Іоанн Предтеча. Поруч з ним – апостол Андрій Первозваний, який вручає Іоанну Предтечі орден свого імені, що символізує нагородження Івана Мазепи найвищим російським державним орденом, другим кавалером якого він був. П’ять інших постатей є зображеннями святих, тезоіменних гетьману. Зліва направо: Іоанн Кущник, Іоанн Милостивий, Іоанн Богослов, Іоанн Пісник (?), Іоанн Лествичник.

Вгорі гравюри розміщені зображення київських храмів, побудованих та відновлених коштом Мазепи, про що свідчать герби гетьмана на фасадах. Вважається, що це – Богоявленський собор Братського монастиря, Микільський собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Троїцька надбрамна церква лаври, лаврська церква Всіх святих та Вознесенська церква Києво-Печерського жіночого монастиря. У центрі представлена семистовпна сінь з двоголовим орлом, що є символом перебудованого Іваном Мазепою Софійського собору в Києві.

Внизу гравюри, у центрі розміщено великий герб “Курч” гетьмана Мазепи, на перекладині якого на ланцюгу ‒ знак ордена Андрія Первозваного. Обабіч герба зображена військова атрибутика: клейноди, гармати, ядра, списи. Нижче на розгорнутому сувої, який підтримують з боків ангели-путо, міститься текст панегіричного змісту латинською мовою, що прославляє гетьмана І. С. Мазепу.

Прикметно, що увінчує гравюру напис на бандеролі (стрічці): “Да будет имя мое тут вовеки, да будут очи мои и сердце мое тут во все дни”, який став пророчим. Дійсно, славетного гетьмана Івана Мазепу вшановують в Україні та світі понад три століття, не зважаючи на те, що російська імперія намагалася очорнити та назавжди викреслити його ім’я з української історії.

Пам’ятали щедрого мецената гетьмана Мазепу і в Києво-Печерській лаврі, у друкарні якої протягом століть ретельно зберігали мідну гравірувальну дошку для друку панегіричної гравюри. Нині дошка знаходиться у колекції Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ірина Шульц

 

Ілюстрації
1. Панегірик на честь гетьмана Івана Мазепи. Гравер І. Мігура. 1705 р. Київ (Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”)
2. Мідна гравірувальна дошка та відбиток гравюри (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

YouTube icon
Facebook icon