Представляємо наше нове наукове видання

Могилянські читання 2021. Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Зб. наук. праць. – Київ : Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Видавництво «Фенікс», 2021. – 288 с.

ISBN 978-966-136-877-3

У збірнику вміщено матеріали XXVI Міжнародних Могилянських читань (Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», 9–10 грудня 2021 р.). Опубліковано близько 40 тематичних статей, що є результатами новітніх досліджень у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання розраховано як на фахівців, так і  на широке коло зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НЗКПЛ.

Посилання на зміст

YouTube icon
Facebook icon