Представляємо наше нове наукове видання

Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник «Всеукраїнський музейний городок»: провідник / Петро Курінний; передм., упоряд. А. С. Яненко. – К.: НКПІКЗ, 2020. – 452 c.

У книзі, упорядником та автором передмови до якої є кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії і археології Заповідника Анна Яненко, запропоновано археографічну публікацію написаного на початку 1930-х рр., проте так і не надрукованого, путівника Всеукраїнським музейним городком авторства директора установи Петра Курінного. На прикладі однієї з найбільших музейних інституцій окреслено трансформаційні процеси, що відбувалися в українському музейництві того періоду. Розглянуто, як політизація гуманітаристики в УСРР позначилася на роботі культурно-освітніх і наукових установ та вплинула на долі представників інтелектуальної спільноти. До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу фахівцям з історії музейництва, києвознавства, ідеології, суспільства, повсякденного життя, а також іншим колам науковців і усім небайдужим до гуманітаристики 1920–30-х рр. скласти власне враження про людей, установи і ті часи.

ISBN 978-617-7527-60-1

Підготовлено до друку за участі видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

YouTube icon
Facebook icon